AblackMenu
Сайт діє за підтримки Офісу
Ради Європи в Україні


ЧАСОПИС "ГОЛОКОСТ І СУЧАСНІСТЬ"(2005-...)Untitled
RiSearch results


Схема пошуку:
"И" "ИЛИ"

 

eajceajc

tolerspace

novadobakby

DrobytskyYar

Tolerance and Non-Discrimionation

ВИПУСК № 1 (2005)
Часопис "Голокост і сучасність"
ВИПУСК № 1 (2) (2007)
Часопис "Голокост і сучасність"
ВИПУСК № 1 (3) (2008)
Часопис "Голокост і сучасність"
ВИПУСК № 2 (4) (2008)
Часопис "Голокост і сучасність"
ВИПУСК № 1 (5) (2009)
Часопис "Голокост і сучасність"
ВИПУСК № 2 (6) (2009)
Часопис "Голокост і сучасність"
ВИПУСК № 1(7) (2010)
Часопис "Голокост і сучасність"
ВИПУСК № 2(8) (2010)
Часопис "Голокост і сучасність"
ВИПУСК № 1(9) (2011)
Часопис "Голокост і сучасність"
ВИПУСК № 2(10) (2011)
Часопис "Голокост і сучасність"
ВИПУСК № 1(11) (2012)
Часопис "Голокост і сучасність"
ВИПУСК № 1(12) (2014)
Часопис "Голокост і сучасність"
ВИПУСК № 1(13) (2015)
Часопис "Голокост і сучасність"
ВИПУСК № 1(14) (2016)
Часопис "Голокост і сучасність"
ВИПУСК № 1(15) (2017)
Часопис "Голокост і сучасність"

Шановні колеги!

Український центр вивчення історії Голокосту оголошує про відновлення публікації наукового міждисциплінарного часопису "Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі" та запрошує до співробітництва всіх, хто зацікавлений у розміщенні власних матеріалів на сторінках нашого видання.

Тематична та концептуальна спрямованість видання

Видання надає місце для публікації дослідникам з України та інших країн, які спеціалізуються на вивченні історії Голокосту та інших геноцидів. Видається двічі на рік. Мова видання українська і російська.
Часопис має на меті:
- сприяти поглибленому висвітленню різних аспектів Голокосту, що мав місце на українських землях; виявленню спільного та особливого в історії Голокосту на окупованій нацистами території України в порівнянні з іншими регіонами колишнього СРСР, Східної та Західної Європи; дослідженню специфічних рис Голокосту в різних регіонах окупованої України;
- стимулювати до використання раніше не введених до наукового обігу джерел, що зберігаються як в українських, так і в закордонних архівах, а також залучення джерел іншого характеру (свідоцтв, спогадів тощо);
- заохочувати використання полідисциплінарних підходів та участь у дослідницькому процесі фахівців у галузі соціології, політології, філософії та представників інших гуманітарних наук для створення комплексної та багатогранної картини історії Голокосту;
- здійснювати як реконструкції історичної послідовності подій, так і спроби інтерпретації причин та передумов Катастрофи європейського єврейства; проводити порівняльний аналіз конкретно-історичних й цивілізаційних аспектів Голокосту та інших геноцидів, місця й ролі єврейського фактора в культурно-історичних процесах у Європі, що передували Голокосту чи сталися після нього.

Матеріали, структура та рубрикація журналу

Матеріали, що приймаються до друку, мають відповідати вимогам до професійних видань, що містяться у Постанові Президії Вищої атестаційної комісії України №7-0 5/1 від 15.01.2003 (див. www.vak.org.ua).
Часопис складається з наступних рубрик та розділів:
1. Дослідження. Дослідницькі статті, що детально розкривають заявлену автором проблематику, висвітлюють різноманітні аспекти Голокосту та підготовлені спеціалістами в галузі історії, політології, соціології, філософії, психології та інших дисциплін. У межах цієї рубрики також публікуються роботи, що мають на меті постановку науково-дослідницької проблеми та аналіз шляхів її розробки.
2. Нотатки дослідника. Короткі дослідження, що мають на меті постановку науково-дослідницької проблеми та аналіз шляхів її подальшої розробки.
3. Документальні джерела. Тексти раніше неопублікованих джерел з різних архівів, а також інші матеріали (свідоцтва, спогади тощо), що мають джерелознавчу цінність за тематикою часопису. Документи, що публікуються, мають супроводжуватися коментарями публікатора.
4. Рецензії. Рецензії на нещодавно опубліковані книги за тематикою часопису. За необхідністю передбачається також короткий розділ "Відповіді на рецензії" з боку авторів рецензованих робіт.
5. Бібліографія. Список новітніх досліджень (монографій, колективних праць, статей) за темою часопису.
6. Хроніка. Заходи академічного характеру (наукові конференції та ін.), які відбулися останнім часом як в Україні, так і за її межами.

Часопис забезпечується науково-довідниковим апаратом, який містить:

Зміст;
Короткі анотації матеріалів, що публікуються, англійською мовою;
Відомості про авторів опублікованих матеріалів;
Покажчик книг, що пропонуються на рецензії;
Інструкції авторам.

Підготовка матеріалів до публікації та розповсюдження часопису

Первинний відбір матеріалів до публікації та їхнє редагування здійснюється редакційною колегією у співпраці з міжнародною редакційною радою.
Міжнародна редакційна рада
д-р Карел Беркгоф (Центр вивчення Голокосту та геноциду, Амстердам, Нідерланди)
д-р Антон Вейс-Вендт (Центр вивчення Голокосту та релігійних меншин, Осло, Норвегія)
д-р Дітер Поль (Інститут сучасної історії, Мюнхен, Німеччина)
д-р Aлександр Прусін (Інститут технології Сокоро, Сокоро, США)
д-р Кіріл Феферман (Гебрайський університет в Єрусалимі, Єрусалим, Ізраїль)
Редакційна колегія
д.п.н. Олена Іванова (Національний університет ім. Каразіна, Харків, Україна)
к.і.н. Жанна Ковба (Національний технічний університет "КПІ", Київ, Україна)
д.і.н. Олександр Лисенко (Інститут історії України, Київ, Україна)
Віталій Нахманович (Громадський комітет для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру, Київ, Україна)
к.і.н. Анатолій Подольський (Український центр вивчення історії Голокосту, Київ, Україна)
Михайло Тяглий, відповідальний редактор (Український центр вивчення історії Голокосту, Київ, Україна)

Матеріали, що пропонуються до друку, направляти відповідальному редакторові:
Тяглому М.І.
Український центр вивчення історії Голокосту
вул. Кутузова, 8, оф. 109.
Київ
Україна
Телефони: +380-44-2859030; +380-50-3933245
E-mail: holocaust_studies@ukr.net , uhcenter@holocaust.kiev.ua

Визначення тематичних пріоритетів та затвердження матеріалів до друку здійснюються Українським центром вивчення історії Голокосту у співпраці з міжнародною редакційною радою та редакційною колегією часопису.
Дослідження, що пройшли первинний відбір, направляються для анонімного рецензування спеціалістам по темі; за підсумками їх зауважень автор доробляє текст, після чого матеріал проходить наукове та літературне редагування.
Підготовка рецензій передбачає відправлення рецензентам безкоштовного екземпляру книги за умови укладення домовленості про написання рецензії на неї.
Тираж видання розповсюджується по науково-дослідних, освітніх та культурно-просвітницьких установах, бібліотеках, що висловили зацікавленість в отриманні часопису. Електронна версія видання (в PDF-форматі) доступна на веб-сайті Українського центру вивчення історії Голокосту: www.holocaust.kiev.ua

Up
META - украинская поисковая система Rambler's Top100
статистика