Головна

Головна Графік заходів Увічнення пам'яті Геноцид Ромів Бабин Яр (Не)Дитячі історії

Положення про організацію та проведення VIII Всеукраїнського конкурсу учнівських творчих робіт "Історія і уроки Голокосту" 2007-2008 рр

Реалізуючи ідеї, викладені в Декларації Стокгольмського міжнародного форуму по Голокосту, а також Резолюції ООН про встановлення Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, і вважаючи своїм обов'язком зробити посильний внесок у збереження пам'яті про жертви геноциду, Український центр вивчення історії Голокосту повідомляє про проведення у 2007-2008 навчальному році серед учнів середніх загальноосвітніх закладів України конкурсу дослідницьких та творчих робіт "Історія і уроки Голокосту". Ми пропонуємо обдарованим і небайдужим до суспільних проблем юнакам і дівчатам випробувати свої сили і здібності, взявши участь у конкурсі. Розділ 1. Мета конкурсу. 1. Поглиблення знань школярів з історичної проблематики Голокосту - долі єврейського народу на теренах Європи під час Другої світової війни, популяризація вивчення цієї теми серед учнівської молоді. 2. Розвиток навичок дослідницької і аналітичної діяльності під час відбору матеріалу і написання роботи з вибраної теми. 3. Пошук нових фактів, документів, свідчень про події Голокосту в Україні і за її межами, і введення їх у науковий обіг. 4. Відбір за результатами конкурсу обдарованих учнів і сприяння їх участі в міжнародних семінарах та конференціях. 5. Виховання у молоді толерантного поводження, поваги до людей іншої національності, свідомого ставлення до міжетнічних проблем. Розділ П. Підготовка конкурсу До участі у конкурсі запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно-технічних училищ. Особи, що бажають взяти участь у конкурсі, подають заявки до Українського центру вивчення історії Голокосту за формою: прізвище, ім'я та по батькові, назва теми, науковий керівник, адреса проживання, контактні телефони. Термін подачі заявок до 15 січня 2008 року. Для підготовки конкурсу створюється Оргкомітет у складі науковців, викладачів історії ВУЗів, вчителів шкіл. Виконані роботи відправляються на адресу Центру до 31 березня 2008 року (роботи, прислані після 31.03.2007 р. розглядатися не будуть). Вони попередньо рецензуються фахівцями з зазначеної проблематики. Роботи, які не відповідають рівню вимог конкурсу, можуть бути відхилені і не допущені до захисту. До 20 квітня всім тим, хто пройшов відбір, буде повідомлено про їхню участь у конкурсі. Перевіряючи роботи, рецензенти звертають увагу на: а) відповідність викладу заявленій темі; б) характер теми, її актуальність і те, наскільки повно вона розкрита; в) компонування матеріалу, структура викладу, стилістика, логіка; г) оригінальні ідеї і їхнє обґрунтування; д) оформлення роботи. Розділ Ш. Вимоги до роботи До участі допускаються роботи, виконані українською і російською мовами. Кожне дослідження, представлене на конкурс, повинне мати від 20 до 30 аркушів тексту, видрукуваного з одного боку (шрифт № 14). На титульній сторінці вгорі позначаються організатори конкурсу (Міністерство науки і освіти України, Український центр вивчення історії Голокосту, Євро-Азійський Єврейський конгрес), потім іде назва конкурсу, тема, прізвище, ім'я та по батькові автора повністю, назва навчального закладу, адреса, варіант контактного зв'язку, відомості про наукового керівника. Викладу теми передує план у простому або розгорнутому вигляді. У вступній частині бажано освітити актуальність вибраної теми, а також причини вибору, сформулювати мету і методи дослідження, можливості застовування. Крім цього у вступі висвітлюється аналіз ситуації, що передує події. В основній частині викладається фактична канва подій у цілісній, взаємозалежній і послідовній побудові. У цілому різні варіанти вибраних тем зводяться до двох основних напрямків: регіональні дослідження і загальна проблематика Голокосту. При виборі регіонального напрямку в основній частині варто відобразити розуміння контексту подій, що відбувалися, і, по можливості, їх повне висвітлення. Особливу увагу варто звернути на специфічні риси, які-небудь деталі властиві тільки даному регіону. Обов'язковою вимогою є наявність чітких посилань на джерела інформації. Найбільш авторською і оригінальною частиною роботи є висновок, саме в ньому квінтесенція дослідження. Тому він повинен обов'язково базуватися на матеріалі основної частини і носити конкретний характер. У випадку використання цитат обов'язкові посилання на джерела, які оформляються по загальноприйнятих зразках. Ті ж вимоги стосуються списку використаних джерел і літератури, що міститься наприкінці роботи. Роботу прикрасить і зробить більш зрозумілою використання наочних матеріалів (таблиці, графіки, схеми, малюнки, фотографії і інше на вибір автора). Розділ ІV. Захист робіт і визначення переможців. Захист робіт відбудеться у травні 2008 г. Оплата проїзду й проживання учасників конкурсу і учителів проводиться за рахунок Організаторів. Всіх допущених до участі в конкурсі повідомлять про це до 20 квітня. До захисту кожний здобувач готовить стислий (до 5-7 хвилин) виклад основних ідей роботи. Можливий варіант з використанням мультимедійних робіт (7-8 хвилин). Другим етапом захисту стануть відповіді на запитання опонентів в якості яких виступають присутні учні, вчителі, члени журі, гості конкурсу. Активність учнів - опонентів, їхній рівень поінформованості, виявлений у запитаннях, враховується під час підведення загальних підсумків. До початку захисту бажаючим надається можливість ознайомитися зі змістом робіт. Члени журі звертають увагу на: а/ уміння стисло охарактеризувати роботу; б/ якість відповіді на питання; в/ поінформованість у проблематиці Голокосту в цілому; г/ полемічні здібності; д/ мовні особливості. Розділ V. Нагородження переможців. Усі учасники конкурсу, які брали участь у захисті робіт, нагороджуються дипломами, літературою за тематикою Голокосту, загальноісторичними виданнями, художніми творами, іншими призами. Також кращим конкурсантам буде надана можливість взяти участь у різних молодіжних конференціях, семінарах і школах з проблематики історії Голокосту. 
Поштова адреса:
Український центр вивчення історії Голокосту
01011, Київ-11, вул. Кутузова, 8, кім. 109;
тел./факс: (38044) 285-90-30
Електронна адреса uhcenter@holocaust.kiev.ua
Сторінка в Інтернеті: www.holocaust.kiev.ua

Останні Новини

Дивитися всі

Top