Головна

Головна Графік заходів Увічнення пам'яті Геноцид Ромів Бабин Яр (Не)Дитячі історії

Положення про організацію та проведення IX Всеукраїнського конкурсу учнівських творчих робіт "Історія і уроки Голокосту" 2008 - 2009 рр.

Реалізуючи ідеї, викладені в Декларації Стокгольмського міжнародного форуму по Голокосту, а також Резолюції ООН про встановлення Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, і вважаючи своїм обов'язком зробити посильний внесок у збереження пам'яті про жертви геноциду, Український центр вивчення історії Голокосту повідомляє про проведення у 2008-2009 навчальному році серед учнів середніх загальноосвітніх закладів України конкурсу дослідницьких та творчих робіт "Історія і уроки Голокосту". Ми пропонуємо обдарованим і небайдужим до суспільних проблем юнакам і дівчатам випробувати свої сили і здібності, взявши участь у конкурсі. 

Розділ 1. Мета конкурсу. 

1. Поглиблення знань школярів з історичної проблематики Голокосту - долі єврейського народу на теренах Європи під час Другої світової війни, популяризація вивчення цієї теми серед учнівської молоді. 
2. Розвиток навичок дослідницької і аналітичної діяльності під час відбору матеріалу і написання роботи з вибраної теми. 
3. Пошук нових фактів, документів, свідчень про події Голокосту в Україні і за її межами, і введення їх у науковий обіг. 
4. Відбір за результатами конкурсу обдарованих учнів і сприяння їх участі в міжнародних семінарах та конференціях. 
5. Виховання у молоді толерантного поводження, поваги до людей іншої національності, свідомого ставлення до міжетнічних проблем. 

Розділ П. Підготовка конкурсу. 

До участі у конкурсі запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно-технічних училищ. Особи, що бажають взяти участь у конкурсі, подають заявки до Українського центру вивчення історії Голокосту за формою: прізвище, ім'я та по батькові, назва теми, науковий керівник, адреса проживання, контактні телефони. Термін подачі заявок до 31 січня 2009 року.Для підготовки конкурсу створюється Оргкомітет у складі науковців, викладачів історії вищих навчальних закладів, вчителів шкіл. Виконані роботи відправляються на адресу Центру до 31 березня 2009 року (роботи, прислані після 31.03.2009 р. розглядатися не будуть). Вони попередньо рецензуються двома фахівцями з зазначеної проблематики. Роботи, які не відповідають тематиці та рівню вимог конкурсу, будуть відхилені і не допущені до захисту. До 20 квітня всім тим, хто пройшов відбір, буде повідомлено про їхню участь у конкурсі. 

Перевіряючи роботи, рецензенти оцінюють їх за десятибальною системою за наступними критеріями: 
1. Формулювання теми 
2. Постановка завдання (актуальність, мета, питання для дослідження) 
3. Використання джерел (різноманітність, оригінальність) 
4. Використання літератури (обсяг, характер) 
5. Структура роботи 
6. Викладення матеріалу (послідовність, взаємовиваженість) 
7. Аналітична робота 
8. Формулювання висновків (зміст, оригінальність) 
9. Наукове оформлення (примітки, список літератури) 
10. Художнє оформлення 
Роботи, що у сумі набрали менше 7 (семи) балів, буде відхилено.
 

Розділ Ш. Вимоги до роботи. 

До участі допускаються роботи, виконані українською або російською мовами. Кожне дослідження, представлене на конкурс, повинне мати від 20 до 30 аркушів тексту, видрукуваного з одного боку (шрифт № 14). На титульній сторінці вгорі позначаються організатори конкурсу (Міністерство науки і освіти України, Український центр вивчення історії Голокосту, Євро-Азійський Єврейський конгрес), потім іде назва конкурсу, тема, прізвище, ім'я та по батькові автора повністю, назва навчального закладу, адреса, варіант контактного зв'язку, відомості про наукового керівника. Викладу теми передує план у простому або розгорнутому вигляді. 
У вступній частині бажано освітити актуальність вибраної теми, а також причини вибору, сформулювати мету і методи дослідження. Крім цього у вступі висвітлюється аналіз ситуації, що передує події. В основній частині викладається фактична канва подій у цілісній, взаємозалежній і послідовній побудові. У цілому різні варіанти вибраних тем зводяться до двох основних напрямків: регіональні дослідження і загальна проблематика Голокосту. При виборі регіонального напрямку в основній частині варто відобразити розуміння контексту подій, що відбувалися, і, по можливості, їх повне висвітлення. Особливу увагу варто звернути на специфічні риси, які-небудь деталі властиві тільки даному регіону. Обов'язковою вимогою є наявність чітких посилань на джерела інформації. 
Найбільш авторською і оригінальною частиною роботи є висновок, саме в ньому квінтесенція дослідження. Тому він повинен обов'язково базуватися на матеріалі основної частини і носити конкретний характер. 
У випадку використання цитат обов'язкові посилання на джерела, які оформляються по загальноприйнятих зразках. Ті ж вимоги стосуються списку використаних джерел і літератури, що міститься наприкінці роботи. Роботу прикрасить і зробить більш зрозумілою використання наочних матеріалів (таблиці, графіки, схеми, малюнки, фотографії і інше на вибір автора). 

Розділ ІV. Захист робіт і визначення переможців. 

Захист робіт відбудеться у травні 2009 г.Оплата проїзду й проживання учасників конкурсу і учителів проводиться за рахунок Організаторів. Всіх допущених до участі в конкурсі повідомлять про це до 20 квітня.До захисту кожний здобувач готовить стислий (до 5-7 хвилин) виклад основних ідей роботи. Можливий варіант з використанням мультимедійних робіт (7-8 хвилин). 
Другим етапом захисту стануть відповіді на запитання опонентів в якості яких виступають присутні учні, вчителі, члени журі, гості конкурсу. Активність учнів - опонентів, їхній рівень поінформованості, виявлений у запитаннях, враховується під час підведення загальних підсумків. До початку захисту бажаючим надається можливість ознайомитися зі змістом робіт. 

Члени журі звертають увагу на: 
а) уміння стисло охарактеризувати роботу; 
б) якість відповіді на питання; 
в) поінформованість у проблематиці Голокосту в цілому; 
г) полемічні здібності; 
д) мовні особливості. 

Розділ V. Нагородження переможців. 

Усі учасники конкурсу, які брали участь у захисті робіт, нагороджуються дипломами, літературою за тематикою Голокосту, загальноісторичними виданнями, художніми творами, іншими призами. Також кращим конкурсантам буде надана можливість взяти участь у різних молодіжних конференціях, семінарах і школах з проблематики історії Голокосту. 

Поштова адреса: 
Український центр вивчення історії Голокосту 
01011, Київ-11, вул. Кутузова, 8, кім. 109; 
тел./факс: (38044) 285-90-30 
Електронна адреса:uhcenter@binet.com.ua 
Сторінка в Інтернеті:http://www.holocaust.kiev.ua/ 

Останні Новини

Дивитися всі

Top